ISOB Scholen
strategie, visuele identiteit

Een nieuwe visuele identiteit voor een stichting van basisscholen met een missie

De ISOB is een stichting voor openbaar basisonderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Kennemerland en omvat 20 scholen. Impulsar realiseerde een algehele rebranding en marketing strategie, in samenwerking met Market Expansion. Een nieuwe visuele identiteit werd ontwikkeld, gestoeld op de identiteit van de ISOB en gericht op het uitdragen van de kern-merkwaarden van de ISOB: basisonderwijs met focus op mensgericht groeien in contact met de omgeving.

Voor de visuele identiteit heeft Impulsar goed gekeken naar onze heel specifieke visie op openbaar onderwijs in relatie tot de omgeving waarin onze scholen staan en de betrokken mensen. Het resultaat draagt bij aan een sterke marktpositionering en een heldere communicatiestijl.

Koen Elbers, Beleidsadviseur Onderwijs ISOB

Logo en visuele identiteit zijn ontwikkeld met focus op eenheid én flexibiliteit. Vorm, kleur en beeldtaal vormen met elkaar een herkenbaar, onderscheidend merk. De enkele elementen waaruit het logo is opgebouwd, zijn bouwstenen voor een onuitputtelijke reeks aan grafische elementen.

Impulsar-ISOB-identity

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Flora Bianchessi:
flora@impulsar.nl
06 2731 3471

Kijk ook naar: