Via drie stappen realiseren wij, samen met onze klant, een merk dat diens waarden en missie & visie uitdraagt en communiceert. Vanuit het ontdekken van de eigen identiteit en doelen, via de vertaling daarvan in een op maat gesneden visuele identiteit, tot aan de inzet van optimale communicatiemiddelen.

EXPLORE

JE MERK ONTDEKKEN

Wat is de oorsprong en drijfveer? Wat is je missie, wat zijn je doelen en wie zijn je doelgroepen? Dit ontdekken we graag middels een Merkworkshop cq. ‘CoCreatie’ sessie, met sleutelfiguren uit je organisatie; betrokkenen bij het proces van missie naar merk. De uitkomsten worden gevat in een Strategisch Merkplan. Dit is leidend in het verdere traject en vormt een solide fundament voor het design van de visuele identiteit (Express) en voor de navolgende implementatie (Connect). Lees hier meer over CoCreatie.

EXPRESS

JE MERK ONTWERPEN

Welke look & feel past bij jouw identiteit en idealen? Die uitdaging is voor ons het startpunt voor het creatieve proces. We gaan op zoek de tone of voice die de kern van je boodschap raakt en brengen je identiteit tot leven in doeltreffend corporate design, dat inspireert en activeert. Het resultaat: een communicatieconcept, basis visuele identiteit (huisstijl), logo en logo-toepassingsbeleid.

CONNECT

JE MERK ACTIVEREN

Wat is de optimale inzet van online en offline communicatiemiddelen om jouw boodschap over te brengen? We vertalen het design- en strategieconcept naar een communicatie-actieplan en naar creatie en productie van communicatiemiddelen. Je missie & visie en gloednieuwe visuele identiteit worden zichtbaar, voelbaar, tastbaar. Je idealen worden zichtbaar.