Houvast op school
strategie, visuele identiteit

Art direction, Campagnes, Gallery, Identity, Print

Stichting Houvast op school ontwikkelt een nieuwe methodiek voor godsdienst/levensbeschouwing voor het basisonderwijs en biedt een interactief platform waarin deelnemers elkaar inspireren. Tezamen met de stichting hielden we een cocreatie sessie, waarbij de missie & visie kritisch werden getoetst en de strategische doelstellingen opnieuw scherp werden gesteld. Uit de cocreatie vloeide een geheel nieuwe visuele identiteit voort, waarmee Houvast de diepere identiteit uitdraagt en met een heel herkenbaar gezicht naar buiten treedt.

Impulsar-Houvast-Logo
Impulsar-Houvast-Corporate-2

De CoCreatie-sessie die we met Impulsar deden, hielp enorm om onze gedachten en ideeën onder woorden te brengen. We voelden ons gehoord. Het bleek ook terecht; de eerste blik op het design dat volgde was genoeg. Zo wilden we het. Na een kleine aanpassing was het gewoon helemaal áf.

Liesbeth van Gool-Leer, voorzitter Stichting Houvast op School

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Flora Bianchessi:
flora@impulsar.nl
06 2731 3471

Kijk ook naar: