CAMPUS AQUINO

Concept, campagne-ontwerp, fotografie

Campagneconcept en -ontwerp voor Campus Aquino: een woongemeenschap in Utrecht voor katholieke studenten en jong werkenden, waar zij kunnen groeien in geloof, vorming, studie en werk. Doel van de campagne is fondsenwerving om vastgoed te kopen voor de woongemeenschap. In dialoog met de klant ontwikkelden wij campagneconcept en redactionele formule en vertaalden dat naar beeld, typografie en kleur.

Impulsar CampusAquino Cover
Impulsar Aquino Cover-2

In de brochure wordt het project gepresenteerd via informatie over Campus Aquino en testimonials van bewoners van de woongemeenschap. De twee inhoudelijke lagen hebben elk hun eigen positie, gevat in afwijkende pagina-formaten en verschillende papiersoorten.

Impulsar Aquino Binnenwerk-1
Impulsar Aquino Binnenwerk

Als onderdeel van de communicatie hebben wij portretfotografie verzorgd van de bewoners van Campus Aquino. Om een gezicht te geven aan de gemeenschap, te tonen wie gebaat is bij de ondersteuning van het project.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Jochem Oor:
jochem@impulsar.nl
06 2341 0593

 

Naar overzicht projecten

Kijk ook naar: