BISDOM VAN ‘S-HERTOGENBOSCH

Strategie en visuele identiteit

Een nieuwe communicatiestrategie en visuele identiteit voor Bisdom van ’s-Hertogenbosch. De uitdaging was om de visie te herijken en de visuele identiteit te vernieuwen, volgens de missie om de kerk te verbinden met de samenleving. Doel was een collectief gevoelde missie, een eenduidige uitstraling en vergroting van de zichtbaarheid. De intrinsieke identiteit is vertaald naar een frisse visuele identiteit en heldere huisstijl, die in continuïteit met het verleden vooruitblikt, die elan geeft aan het bisdom als bindende en ondersteunende factor, intern én extern.

Impulsar-Huisstijl-Bisdom-DenBosch

Het nieuwe logo bevat diverse lagen van betekenis, samengebracht in één helder beeldmerk: een stilering van een wapen. Centraal staat het kruis, symbool voor de missie van het bisdom. Logo en huisstijl bestaan uit lijnen die verbinden. Het bovenste deel van het kruis wijst naar het hemelse, het onderste is verankerd in de wereld en refereert tevens naar de bisschopsstaf. Het beeldmerk wordt aan de bovenkant bekroond met het symbool van de evangelist Johannes (Sint Jan): de adelaar.

De huisstijl bevat een overkoepelende vormtaal, een flexibel systeem van lijnen, die verbinden, zoals de lijnen in het beeldmerk. De lijnen kunnen veel verschillende beeldelementen vormen: het kruis, de gotische vormtaal van de Bossche Sint Janskathedraal, het organische en de groei, het verbonden blijven aan de wijnrank, de Eucharistie. Voor een bisdom in verbinding met de wereld.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Jochem Oor:
jochem@impulsar.nl
06 2341 0593

 

Naar overzicht projecten

Kijk ook naar: