Netwerk

Impulsar werkt nauw samen met specialisten uit diverse creatief-communicatieve vakgebieden. Zo kunnen wij op elk design- en communicatie-vraagstuk een passend, op maat antwoord formuleren en elk project realiseren met een team van experts. Daarnaast geeft samenwerken met talentvolle mensen, met hart voor hun vak, gewoon veel energie…!

Yü-lien Tjiong
Marketing Strateeg | Contentmarketing | Betere Communicatie | Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet

Yü-lien helpt bedrijven en organisaties beter te communiceren, om de juiste mensen te bereiken. Dit start met een helder plan, klantinzichten en een heldere propositie. Samen met een goed verhaal zijn dit de ingrediënten om doelgerichte communicatie écht in te zetten. En daarmee bij te dragen aan de missie van je organisatie.
linkedin

Hernán Azócar, fotograaf

Fotografie kwam in zijn leven in Stockholm, in de jaren ’80. Later, terug in Chili, nam hij deel aan (collectieve) exposities bij Foto Estudio La Nave. Daarnaast had hij een eigen fotostudio. Fotografie is voor Hernán een direct en essentieel expressiemiddel, vanuit de overtuiging dat het portretteren van anderen iets uit zijn ziel omhoog haalt, dat ieder portret uiteindelijk deel uitmaakt van hemzelf.
www.hernanazocar.com