COCREATIE: MET VEREENDE KRACHTEN VAN MISSIE NAAR MERK

Als studio voor strategie en design houden wij van creëren. De creatie, het visualiseren van de missie, visie en kernboodschap van onze klanten is een prachtig en heel dankbaar proces. Ideeën, gedachten, overtuigingen en idealen worden zichtbaar, verwachtingen komen samen en de brug wordt geslagen van missie naar communicatie, van dromen naar daden (lees hier ons artikel ‘Idealen worden zichtbaar’).

Om die slag te kunnen maken, is het essentieel dat wij de missie en visie van de organisatie goed kennen. Dat wij ons dat eigen kunnen maken, ons ermee kunnen vereenzelvigen, door kunnen dringen tot het hart. Omdat juist daar de schoonheid en de kracht van een organisatie ligt. Het is daaruit dat de missie van de organisatie voortvloeit – en van de mensen die er deel van uitmaken. Communicatie kan pas tot stand komen en floreren als datgene wat je wilt overbrengen, waarlijk uit het hart van de organisatie en haar mensen komt.

Bij branding- en communicatie-projecten doen wij niets liever dan samen met onze klant op avontuur en ontdekkingsreis te gaan, op weg naar het hart van diens organisatie. Om met elkaar de missie en visie te (her)ontdekken en formuleren. Om van daaruit de bakens uit te zetten, op weg naar gerichte en oorspronkelijke communicatie.

In de eerste fase van het project is een gezamenlijke CoCreatie-sessie een prachtig – en eigenlijk essentieel – middel om een optimale vertaalslag te maken van missie naar merk (lees hier meer over onze werkwijze Explore, Express, Connect).
Voor de CoCreatie-sessie komen sleutelfiguren uit de organisatie en andere betrokkenen samen. De uitkomsten worden gevat in een Strategisch Merkplan en zijn leidend in het verdere strategie- en ontwerpproces. Het vormt een solide fundament voor het design van de visuele communicatie (Express) en voor de navolgende implementatie (Connect).

CoCreatie gaat verder dan alleen een ‘productieve’ dialoog met de klanten. Het gaat om een open, vrije uitwisseling van ideeën, het gezamenlijk creëren. Om het face-to-face tezamen nieuwe ideeën genereren en leren van elkaar. Het vereist transparantie van alle betrokkenen. Ieder moet zich kwetsbaar durven opstellen en risico’s aan durven gaan. Het resultaat: een waarlijk door ieder gedragen en beleefde missie- en merkbeleving en een visuele communicatie waarin het hart van de organisatie doorstraalt.

Durft jouw organisatie het avontuur aan…?!
Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over onze werkwijze en over CoCreatie.